• banner

Pastë e elektrodës së karbonit

Pastë e elektrodës së karbonit

  • Carbon electrode paste

    Pastë e elektrodës së karbonit

    Pasta e elektrodës së karbonit është një material përçues për furrën e ferroaliazhit, furrën e karbitit të kalciumit dhe pajisje të tjera të furrave elektrike.Pasta e elektrodës ka karakteristikat e rezistencës ndaj temperaturës së lartë dhe koeficientit të ulët të zgjerimit termik.Ka një koeficient relativisht të vogël të rezistencës, i cili mund të zvogëlojë humbjen e energjisë elektrike.Me porozitet të vogël, elektroda e ndezur mund të oksidohet ngadalë.Me forcë të lartë mekanike, elektroda nuk do të thyhet për shkak të ndikimit të ngarkesës mekanike dhe elektrike.
    Shkrirja e ferroaliazhit kryhet përmes harkut të krijuar në furre nga hyrja e rrymës nga elektroda.Elektroda luan një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë furrën elektrike.Pa të, furra elektrike nuk mund të funksionojë.